Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

​Αυτός ο ιστότοπος της Blue Daily Cruises, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και τον Νόμο 4624/2019

Μπλε Κρουαζιέρες Ν.Ε.
Κεντρικά Γραφεία
Κύρβα 3, Ιεράπετρα
Τηλ. +30 28423 07407
email: info@blue-daily-cruises.com

Βασικοί Ορισμοί

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή προσδιοριστεί (“υποκείμενο δεδομένων”), όπως όνομα, διεύθυνση e-mail, κ.λπ. , ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό (διεύθυνση IP, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα.

Τι είναι τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας;

Συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συνδικαλιστικές σχέσεις ή την επεξεργασία γενετικών, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την ταυτοποίηση ενός ατόμου, δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός φυσικού προσώπου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι οποιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που εκτελούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή, τροποποίηση, ανάκτηση, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, μετάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Τι κάνει η επεξεργασία;

Η διαδικασία εκτελείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, την υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Ποιος είναι ο παραλήπτης;

Ο παραλήπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται παραλήπτες. Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Ποια είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων;

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ένδειξη της θέλησης, δωρεάν, συγκεκριμένη, ρητή και πλήρως ενήμερη, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκφράζει τη συγκατάθεσή του, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επιβατών και επισκεπτών των ιστότοπων για τους ακόλουθους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών. Αυτά τα δεδομένα είναι πάντα σχετικά, συναφή και όχι περισσότερο από ό, τι απαιτείται ενόψει των ακόλουθων σκοπών, και είναι ανακριβή και, εάν είναι απαραίτητο, ενημερώνονται και ενημερώνονται.

Οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

– κράτηση εισιτηρίων για κρουαζιέρες,
– πληροφορίες και συμμετοχή σε εκδηλώσεις-δράσεις που διοργανώνει η εταιρεία μας,
– επικοινωνία με την εταιρεία και
– τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο των οδηγιών του Έλληνα
– αρχές για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19

Συγκεκριμένα, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Προκειμένου η εταιρεία να συμμορφωθεί με τη νομική της υποχρέωση στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία (Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την υγεία των επιβατών.
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (πληροφορίες και επικοινωνία)
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για ανάληψη δράσης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (κράτηση εισιτηρίου)
Συλλογή δεδομένων κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας

Κατά την επίσκεψη και την πλοήγηση στους Ιστότοπους της Εταιρείας, η διεύθυνση πρωτοκόλλου δικτύου του χρήστη καταγράφεται αυτόματα, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς της κυκλοφορίας στην παρουσίαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, τα cookies συλλέγονται με σκοπό τον έλεγχο ταυτότητας των πληροφοριών σας κατά την αγορά εισιτηρίων και με σκοπό την εμπορία. Στην τελευταία περίπτωση (cookie για σκοπούς μάρκετινγκ) συλλέγονται πληροφορίες για την επεξεργασία των οποίων έχετε συναινέσει. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική Cookies.

Παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας, στέλνοντας σχόλια μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας.
Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις εισιτηρίων μέσω των ιστότοπων μας. Για αυτόν τον λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας Όνομα, Επώνυμο, EMAIL και Αριθμός κινητού.
Συλλέγουμε τα δεδομένα υγείας σας στον ιστότοπο. Για το λόγο αυτό, περιλαμβάνεται ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19.

Μεταφορές δεδομένων εκτός ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή / και των χρηστών των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας μεταδίδονται εκτός ΕΕ μέσω της εφαρμογής βάσης αρχείων Google. Αυτή η εφαρμογή μας βοηθά να σας παρέχουμε τη δυνατότητα κράτησης εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας μας. Η μεταφορά των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας και των επιβατών ή σε προ-συμβατική φάση κατόπιν αιτήματός σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el

Παραλήπτες των δεδομένων

Τα δεδομένα υγείας σας διαβιβάζονται στο EODDY μόνο υπό τους αυστηρούς όρους των σχετικών κανονισμών των Νομοθετικών Πράξεων Περιεχομένου σχετικά με τα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19 και αυτών των υπουργικών αποφάσεων εφαρμογής.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή / και τους χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και στη συνέχεια διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από έξι μήνες και στοιχεία επικοινωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των επισκεπτών του Ιστότοπού μας, χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https: //) και μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αποκάλυψης των προσωπικών σας στοιχείων.

Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ·
2) το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να απαιτηθεί η διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ·
3) το δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ·
4) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, είναι παράνομο ή για άλλους λόγους ·
5) το δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε τη λήψη των δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, καθώς και να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον ηλεκτρονικό επεξεργαστή · και
6) το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχείο βδ, 20 παρ. 3 και 23 του Κανονισμού 2016/679), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (1-3 Κηφισίας, PC 115 23) και τηλεφωνικά 2106475600 και fax 2106475628 ή μέσω e-mail complaint@dpa.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Από τις 25/2/2020 και τον Αρ. Προστασίας: G / EX / 1525 “Συστάσεις για τη συμμόρφωση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες” η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έδωσε οδηγίες για την ενημέρωση των χρηστών των ιστότοπων και την επεξεργασία τα δεδομένα τους σε αυτούς τους χώρους.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή του επισκέπτη ενός ιστότοπου ή στην κινητή του συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του επισκέπτη (όπως κωδικός πρόσβασης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να εισάγετε αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε σε αυτόν σελίδες.

Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies και διάφορες τεχνολογίες;

Ορισμένες από τις σελίδες χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις του χρήστη σχετικά με την οθόνη, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος γραμματοσειράς εάν έχει ήδη απαντήσει σε ένα αναδυόμενο ερώτημα που ρωτάει εάν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (έτσι ώστε να μην θέσει ξανά την ίδια ερώτηση), κωδικούς πρόσβασης, είτε αυτός ή αυτή συμφώνησε (είτε όχι) δικτυακός τόπος. Επίσης, ορισμένα βίντεο που είναι ενσωματωμένα στις σελίδες χρησιμοποιούν cookie για να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης του ιστότοπου φτάνει σε αυτό το σημείο και ποιο βίντεο επισκέφτηκε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα cookie είναι τεχνικά απαραίτητα για τη σύνδεση με τον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου που ζητά ο χρήστης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόγραμμα παρακολούθησης που είναι απαραίτητο για τη σύνδεση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας για την ασφάλεια του χρήστη για την εκτέλεση της τεχνικής κατανομής φορτίου (εξισορρόπηση φορτίου) σε έναν σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα για τη συντήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλέξτε γλώσσα, αποθηκεύστε το ιστορικό αναζήτησης. Υπάρχουν προγράμματα παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένα για διαδικτυακές διαφημίσεις και προγράμματα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων ιστού όπως το Google Analytics.

Οι ιστότοποι της εταιρείας χρησιμοποιούν τεχνικά απαραίτητους ιχνηλάτες, 3 ιχνηλάτες για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης (web analytics) και 7 ιχνηλάτες για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης (διαδικτυακή διαφήμιση).

Analysis of Cookies used by our website:

CookieΤύποςΔιάρκειαΠάροχοςΣκοπός
     
_gaΣτατιστικά2 χρόνιαblue-daily-cruises.comΚαταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gatΣτατιστικά1 ημέραblue-daily-cruises.comΧρησιμοποιήθηκε από το Google Analytics για την προσαρμογή του ποσοστού αιτημάτων.
_gidΣτατιστικά1 ημέραblue-daily-cruises.comΚαταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_fbpMarketing3 μήνεςblue-daily-cruises.comΧρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.
frMarketing3 μήνεςfacebook.comΧρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.
IDEMarketing1 χρόνοdoubleclick.netIDE Marketing 1 έτος doubleclick.net Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταγραφή και αναφορά των ενεργειών ενός χρήστη ιστότοπου μετά την προβολή ή κλικ σε μία από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.
pagead/1p-user-list/#MarketingSessiongoogle.comΔημιουργήθηκε από τη σελίδα δυναμικής διαφήμισης μάρκετινγκ Google για την παρακολούθηση συμβάντων όπως μετατροπές ή άλλες σημαντικές αλληλεπιδράσεις χρηστών
r/collectMarketing1 ημέραdoubleclick.netΑυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συμπεριφορά της συσκευής και των επισκεπτών. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.
trMarketingSessionfacebook.comΧρησιμοποιείται από το Facebook για την παροχή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων.The installation of a tracker requires in principle the user’s consent.

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της, απλώς επικοινωνώντας με την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με έδρα την Αθήνα (Κηφισίας 1-3, PC 115 23) και στα 2106475600 και fax 2106475628 ή στο η διεύθυνση e-mail complaint@dpa.gr.

Αυτή η Πολιτική θα ενημερωθεί με οποιεσδήποτε αλλαγές στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο ή με οποιεσδήποτε προσθήκες γενικά.

 

Genießen Sie unsere
erstaunlichen
täglichen Kreuzfahrten